فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

45 مورد از مفاهیم مهم بورس اوراق بهادار

مجموعه بسیار عالی 45 مورد از مفاهیم مهم بورس اوراق بهادار به صورت خلاصه و قابل فهم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

117 راه برا ی ثروتمند شدن

درسهای کاربردی برای ثروتمند شدن به مرور زمان تاثیر می گذارند. بنابراین پیوسته آنها را بخوانید و تمرین کنید. فراموش نکنید که ثروتمند شدن, یک ه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رازهای ثروتمند شدن با روایات اسلامی

رازهای ثرتمند شدن و ثرتمند شدن از نظر شریعت اسلام و با روایاتی از پیامبر و ائمه معصوین بیان شده است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارتباط بین افشای داوطلبانه و مدیریت سود

این مقاله دامنه ای را که در آن مدیران از حسابداری اختیاری برای کاهش هزینه های مربوط به افشای داوطلبانه به طور کلی و مدیریت خطای پیش بینی به طور خاص، استفاده می کنند، بررسی می کند.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برآورد مجدد و مقایسات انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی مبتنی بر حسابداری برای شرکت های هندی

هدف این مقاله، توسعه یک مدل پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های تولیدی هند، روی نمونه ای از 208 شرکت، شامل تعداد برابری از شرکت های دارای اسناد نکول شده و شرکت های فاقد اسناد نکول شده می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشکیل تیم حسابرسی

این مقاله به بحث در مورد تشکیل تیم حسابرسی می¬پردازد. تیم¬های حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تاثیر می¬گذارند، و تشکیل تیم¬ها با هدف یک اقدام مشارکت حسابرسی صورت می¬گیرد که تحت تاثیر رویه¬ها و فرایندهای مدیریت شرکت حسابرسی قرار دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل